Internet

W czytelni biblioteki w Węgrowie istnieje:

– stanowisko pracy z własnym laptopem

Biblioteka Pedagogiczna oferuje bezpłatne korzystanie z zasobów sieci Internet w celach edukacyjnych.

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej zostało wyposażone w stanowiska komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner).

Regulamin Centrum

 1. Biblioteka – szkolne cInternetowe Centrum Informacji Multimedialnej, zwane dalej Centrum, czynne jest w:  Poniedziałek, Wtorek,   Środa, Piątek: od 9°°-18°° ; Czwartek 12°°-18°°; Sobota 9°°-15°°.
 2. Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do celów edukacyjnych.
 3. Korzystanie z komputerów, programów multimedialnych i Internetu jest bezpłatne.
 4. Z Centrum mogą korzystać wszyscy chętni.
 5. Obowiązuje zakaz picia napojów i spożywania posiłków w Centrum.
 6. Użytkownik ma obowiązek wpisania się do zeszytu odwiedzin.
 7. Użytkownik powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera.
 8. Dyżurujący bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania stałej pomocy użytkownikowi.
 9. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby (nie dotyczy lekcji bibliotecznych i  innych zajęć grupowych).
 10. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 2 godziny.
 11. Zabrania się instalowania własnych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
 12. Możliwe jest drukowanie i kopiowanie pojedynczych egzemplarzy dokumentów.
 13. Drukowanie i kopiowanie jest odpłatne. Opłata wynosi 0,20 zł/ stronę formatu A4.
 14. Do kopiowania materiałów można używać własnej płyty CD.
 15. Zabronionej jest korzystanie w Centrum w celach zarobkowych.
 16. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 17. Za mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada użytkownik. Jeśli jest on niepełnoletni, odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 18. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 19. Nie stosowanie się do niniejszego regulaminu spowoduje zakaz korzystania z Centrum na okres wskazany przez bibliotekarza.
 20. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 stycznia 2006 r.    
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Zaznacz cookies, które akceptujesz:
powrót