Bibliografia Regionalna

WYDAWNICTWA ZWARTE

1. ANGIEL Joanna : Program ścieżki edukacyjnej : edukacja ekologiczna : gimnazjum. – Warszawa : „Nowa Era”, cop. 2000 syg. 36596

2. ANGIEL Joanna : Program ścieżki edukacyjnej : edukacja ekologiczna : szkoła podstawowa, II etap kształcenia klasy 4-6. – Warszawa : Nowa Era, cop. 2000        syg. 36597

3. ANGIEL Joanna : Program ścieżki edukacyjnej : edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe Mazowsza : gimnazjum. – Warszawa : „Nowa Era”, cop. 2000           syg. 36595

4. ANGIEL Joanna : Program ścieżki edukacyjnej : edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe Mazowsza : szkoła podstawowa, II etap kształcenia klasy 4-6 / Joanna Angiel. – Warszawa : Nowa Era, cop. 2000                                                                            syg. 36598

5. ANGIEL Joanna, PODLASIECKA Maria : Mój region Mazowsze : zeszyt edukacji regionalnej : szkoła podstawowa 4-6. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000                                                                                                                   syg. 35460

6. ARTYŚCI ludowi Wschodniego Mazowsza i ich dzieła / [zdjęcia : Leszek Karbowiak, Michał Rząca]. – [Siedlce] : Mazowiecko-Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne, 2008

                                                                                                                           syg. 45972

7. ATRAKCJE turystyczne województwa siedleckiego : przewodnik / tekst Grzegorz Welik ; zdjęcia Arkadiusz Ścichocki, Artur Tabor, Stanisław Turski . – Siedlce ; Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej, [1995-1997], 1997                                                     syg. 33774 

8.  BARBASIEWICZ Maria : Tradycja Mazowsza : powiat węgrowski : przewodnik subiektywny. – Warszawa : Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, 2005                syg. 45965

9. BARTELSKI Lesław M. :  Łuna : opowieść z roku 1863. – Warszawa : KiW, 1965                                                                                                                       syg. 9539

10. BECHTA Mariusz : Narodowo radykalni : obrona tradycji i ofensywa narodowa na Podlasiu w latach 1918-1939. – Biała Podlaska : Arte, 2004                            syg. 38176

11. BECHTA Mariusz : Rewolucja, mit, bandytyzm : komuniści na Podlasiu w latach 1939-1944. – Pruszków : Rachocki i S-ka ; Biała Podlaska : Rekonkwista, 2000      syg. 38177

12. BERNE Irena: Zajęcia w terenie : poradnik dla nauczycieli geografii. – Warszawa : WSiP, 1997                                                                                                           syg. 20160-1, 29422-4.

13. BIBLIOGRAFIA archeologiczna Mazowsza.T.1.(1951-1968) / oprac. Stefan Woyda. – Warszawa : KiW, 1970                                                                                           syg. 13394

14. BRONIEWSKI Władysław : Nad Mazowsza równiną otwartą. – Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 1971                                                                                                syg. 13801

15. BUG rzeka życia : nadbużańskie impresje / [aut. zdj. Anna Bulik et al.]. – Warszawa : Wydawnictwo Epograf [etc.], 2008                                                                     syg. 45962

16. BUGAJ Roman : Nauki tajemne w dawnej Polsc – Mistrz Twardowski. – Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1986                                                                                   syg. 30645

17. CZAPSKA Anna : Węgrów : monografia historyczno – architektoniczna. – Warszawa : „Arkady”, 1959                                                                                       syg. 6478,6479

18. CZAPSKI Michał : Życie towarzyskie i wszelakie życie Węgrowa lata 1920-1929. – Węgrów : Towarzystwo Kultury Środowiska „Pogwarki Węgrowskie”, 1998   

                                                                                                                  syg. 34486, 39967

19. DĄBROWA Marian : Szkolne wycieczki historyczne. – Warszawa. – WSiP, 1975                                                                                                                            syg. 17221-2-4

20. DOROSZUK Tadeusz : Bastiony Podlasia : konspiracyjny ruch ludowy na Podlasiu 1939-1944. – Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2005

                                                                                                                            syg. 40435

21. DRUKARZE dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T. 3 cz. 2, Mazowsze z Podlasiem / oprac. Krystyna Korotajowa [et al.] ; pod red. Krystyny Korotajowej i Joanny Krauze-Karpińskiej. – Warszawa : IBL. Wydaw : „Pro Cultura Litteraria”, 2001          syg. 37450

22. DYLEWSKI Adam : Mazowsze i środkowa Polska. – Warszawa : Świat Książki – Bertelsmann Media, 2007                                                                                             syg. 45157

23. DYMEK Benon : Mazowieckie rodziny : z dziejów walki w szeregach PPR. – Warszawa : MON, 1977                                                                                                           syg. 19538

24. DZIAŁALNOŚĆ  Tajnej Organizacji Nauczycielskiej na terenie obecnego województwa siedleckiego w latach 1939-1944 : zarys działalności TON w byłych powiatach: garwolińskim, łukowskim, mińsko-mazowieckim, siedleckim, sokołowskim i węgrowskim w okresie okupacji niemieckiej – 1939-1944 / komitet red. Stefan Ceranka [et al.]. – Siedlce : Związek Nauczycielstwa Polskiego, 1992                                                                        syg. 39971

25. DZIEDZICTWO kulturowe Mazowsza. T. 2, Sztuka, literatura, muzyka, historia / pod red. Mariana Sołtysiaka i Andrzeja Stawarza ; Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 2002    syg. 37854

26. DZIEDZICTWO przemysłowe Mazowsza i jego rola w turystyce / red. nauk. Wiesław Kaprowski, Franciszek Midura, Jan Wiktor Sienkiewicz. – Warszawa : AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008                                                                                 syg. 43764

27. DZIEJE Mazowsza : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Henryka Samsonowicza ; Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora. – Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006                                                                                                 syg. 41551

28. DZIEJE Sokołowa Podlaskiego i jego regionu : prac. zbior. / pod. red. Józefa Kazimierskiego. – Warszawa : PWN, 1982                                                                     syg 26925

29. GARCZYŃSKI Tadeusz : Mazowieckie szkice. – Warszawa : Wydawnictwo Sport i Turystyka, 1958                                                                                                         syg. 3577

30. GIERLACH Bogusław : Świt Mazowsza. – Warszawa : Iskry, 1984         syg. 29346

31. GIEYSZTOROWA Irena, ZAHORSKI Andrzej, ŁUKASIEWICZ Julian : Cztery wieki Mazowsza : szkice z dziejów 1526 – 1914. – Warszawa : „Nasza Księgarnia”, 1968                                                                                                                                     syg. 11834

32. GŁOWACKA – MAKSYMIUK Urszula : Gubernia siedlecka w latach rewolucji 1905 – 1907. – Warszawa : PWN, 1985                                                                     syg. 29892

33. GRODZISKA Mazowsza i Podlasia (w granicach dawnego województwa warszawskiego).  Wrocław : Ossolineum, 1976                                                                       syg. 21492

34. GRODZKA Danuta, KOZACZYŃSKA Beata, OSTAS Cezary : Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w powiecie węgrowskim : przewodnik. – Węgrów : Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział, 2004                                                  syg. 39969, 45967

35. INTELEKTUALIŚCI rodem z Podlasia / pod. red. Janusza Sekuły. – Siedlce : „Seculum”, 1997                                                                                                            syg. 33889

36. JAROSZEWSKI Tadeusz, BARANIEWSKI Waldemar : Po pałacach i dworach Mazowsza : przewodnik. Cz. 1. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999                                                                                                                                                                                                         syg. 42737

37. JAROSZEWSKI Tadeusz Po pałacach i dworach Mazowsza : przewodnik. Cz. 2. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1996                                  syg. 33979

38. JAROSZEWSKI Tadeusz Po pałacach i dworach Mazowsza : przewodnik. Cz. 3. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1998                                                                       syg. 42738

39. JUSZKIEWICZ  Ryszard : Powstanie Styczniowe na Północnym Mazowszu. – Warszawa : MAKO, 1992                                                                                            syg. 33069

40. KALATA Henryk : Gawęda o paplińskim dworze : tryptyk. – Węgrów : Wydawnictwo Juwenta, 2007                                                                                                     syg. 42512

41. KARPOWICZ Mariusz : Działalność artystyczna Michangela Palloniego w Polsce. – Warszawa : PWN, 1967                                                                                          syg. 10959

42. KOCISZEWSKI Aleksander : Mazowsze w epoce napoleońskiej. – Ciechanów : Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe, 1984                                                              syg. 31245

43. KOŁODZIEJCZYK Arkadiusz : Bitwy i potyczki pod Liwem w powstaniu listopadowym : luty – kwiecień 1831. – [broszura]

44. KOŁODZIEJCZYK Arkadiusz : Dzieje Korytnicy i ziemi korytnickiej. – Korytnica : Urząd Gminy, 2007                                                                               syg. 42525, 26, 27

45. KOŁODZIEJCZYK Arkadiusz : Liw 1831. – Pruszków : Oficyna Wydawnicza Ajaks, 1998                                                                                                       syg. 38781

46. KOŁODZIEJCZYK Arkadiusz, SWAT Tadeusz : Węgrów 1863. – Pruszków : „Ajaks”, 1995                                                                                                      syg. 33715

47. KOPÓWKA Edward : Stalag 366 Siedlce. – Siedlce : Stowarzyszenie Kreatorów Unikalnej Niebanalnej Kultury Studenckiej – SKUNKS, 2004                        syg. 43445

48. KORNEĆ Grażyna : Pałac Ogińskich w Siedlcach. – Siedlce : Siedleckie Stowarzyszenie Naukowe : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2007           syg. 41633

49. KOSZARSKI Włodzimierz  : Uwagi metodyczne o nauce geografii regionalnej. – Warszawa : PZWS, 1962                                                                                          syg. 6423, 24, 27

50. KOT Henryk, STARCZEWSKI Cezary : Nadbużański Park Krajobrazowy. – Siedlce : „EKOS”, 1997                                                                                           syg.  33888

51. KOWALCZUK Marzena : Biblioteki publiczne na Podlasiu w XVIII-XX wieku. – Siedlce : Stowarzyszenie Tutajteraz, 2008                                                          syg. 42825

52. KOZŁOWSKI Eugeniusz : Od Węgrowa do Opatowa : 3 II 1863 – 21 II 1864 :  wybrane bitwy z Powstania Styczniowego. – Warszawa : MON, 1962       syg. 6346, 6371, 6372

53. KRANZ Tomasz : Edukacja historyczna w miejscach pamięci : zarys problematyki. – Lublin : Stowarzyszenie „Dialog i Współpraca”,  2002                 syg. 34497, 34498

54. KRÓLIKOWSKA Elżbieta, WOŹNIAK Alicja : Tkackie obrazy. – Łódź : MAiE, 1995                                                                                                                         syg.33716

55. KRZYŻEWSKI Henryk : Regionalizm w nauczaniu historii. – Warszawa : PZWS, 1962                                                                                                              syg. 6967, 64, 69

56. KSIĄDZ kanonik Kazimierz Czarkowski – życie i działalność : wspomnienia i dokumenty / zebrała i oprac. Elżbieta Kozłowska. – Warszawa : Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Artystycznej im. księdza Kazimierza Czarkowskiego przy gospodarstwie ogrodniczym Waldemara Kozłowskiego, 2007                                                                       syg. 44118, 45966

57. KUBIAK Stanisława : Znaleziska monet rzymskich z Mazowsza i Podlasia. – Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1979                                                                syg. 23613

58. LEWANDOWSKA Stanisława : Nadbużańskiego Podlasia okupacyjny dzień powszedni 1939-1944. – Warszawa : Trio, 2003                                                           syg. 37548

59. LEWANDOWSKA Stanisława : Ruch oporu na Podlasiu 1939 – 1944. – Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1976                                                      syg. 18720

60. LEWANDOWSKA Stanisława : Ruch oporu na Podlasiu 1939 – 1944. – Warszawa : MON, 1982                                                                                                syg. 26970

61. LIBICKI Piotr : Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu : (obecne województwo mazowieckie). – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, cop. 2009                            syg. 44644

62. LIPPOMAN Tomasz : Legendy Podlasia. – Białystok : Instytut Wydawniczy Kreator, 2008                                                                                                              syg. 42716

63. ŁOBAZA Andrzej, MAGOŃ Bożena, PIWOŃSKA Zofia : Edukacja regionalna : przewodnik dla nauczycieli szkół średnich / pod red. Zofii Piwońskiej. – Rzeszów : „Fosze”, 2001                                                                                                                   syg. 36831

64. MATEMATYCZNE wędrówki po Sokołowie i okolicy : zbiór zadań dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów / Jadwiga Banasiuk [et al.]. – Sokołów Podlaski : Dziewiątka, 1999                                                                                                                syg. 37363

65. MAZOWSZE / [Koncepcja serii, wybór miejsc niezwykłych, oprac. i red. tekstów Ewa Lodzińska, Waldemar Wieczorek ; wybór miejsc niezwykłych, oprac. tekstów Stanisław Kryciński et. al. ; red. atlasu, red. kartograficzna Adam Zakrzewski]. – Warszawa : Demart, cop. 2008                                                                                                                 syg. 43423

66. NARODOWE Siły Zbrojne na Podlasiu : materiały posesyjne. T. 1 / red. Mariusz Bechta, Leszek Żebrowski. – Siedlce : Związek Żołnierzy NSZ, 1997                        syg. 34075

67. NARODOWE Siły Zbrojne na Podlasiu. T. 3. Opracowania, wspomnienia i dokumenty / red. Mariusz Bechta, Leszek Żebrowski. – Biała Podlaska : Rekonwista, 2003        syg. 37851

68. NAUCZYCIEL krajoznawca na Mazowszu. T. 1-5 / red. Stefan Rodkiewicz..  – Warszawa : KOSW, 1960-1965                                                             syg. 6408, 6299, 9241, 9243

69. OKŁA Grażyna, WRÓBEL Jan : Odnaleźć przeszłość. 1 : poradnik dla nauczyciela i program nauczania. – Warszawa : WSiP , 2002                                                  syg. 36478

70. OKRĘG Siedlecki 1942 – 1944 : z walk PPR, GL, AL  :  prac. zbior. / pod red. Mariana Anusiewicza i Agnieszki Janczak – Baczyńskiej. – Warszawa : MON, 1977                                                                                                                     syg. 19617

71. PACHOWICZ Elżbieta, WALKOWICZ Barbara : Moje otoczenie : przewodnik metodyczny dla nauczycieli historii i społeczeństwa w klasie 6. Cz. 1 – 2. – Kielce : MAC Edukacja, 2002                                                                       syg. 37131, 37132, 37133, 37134

72. PAZYRA Stanisław : Geneza i rozwój miast mazowieckich. – Warszawa : PWN, 1959                                                                                                                      syg. 10265

73. PETRYKOWSKI Piotr Paweł : Edukacja regionalna : problemy podstawowe i otwarte. – Toruń, 2003                                                                                                          syg. 37454

74. PLIT Florian : Warmia, Mazury, Podlasie. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997                                                                                                syg. 33911

75. PODLASIE : przewodnik / Tadeusz Glinka [et. al.]. – Warszawa : Sport i Turystyka, Muza SA, 1997                                                                                                    syg. 33905

76.  POLSKIE Termopile : bitwa węgrowska w poezji i tradycji narodowej / red. Izabela Perczyńska, Roman Postek. – Węgrów : Towarzystwo Miłośników Ziemi Węgrowskiej, 2003

                                                                                                                        syg. 45973

77. POSTEK Roman :  Liw : miasto i zamek. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008                                                                                 syg. 42606, 45964

78. PRZYRODA Mazowsza i jej antropogeniczne przekształcenia : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Richlinga ; [aut. Danuta Dobak et al.]. – Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2003                                                                                                                syg. 38405

79. PRZYRODA województwa siedleckiego : prac. zbior.  / pod red. Henryka Kota. – Siedlce : Zakład Badań Ekologicznych „EKOS”, 1995                                                   syg. 33887                                                              

80. RADZIWIŁŁ Bogusław : Autobiografia  /  wstęp i oprac. Tadeusz Wasilewski. – Warszawa : PIW, 1979                                                                                             syg. 24136

81.  RAPORT o stanie środowiska województwa siedleckiego w latach 1995-1996 / wstęp Aleksandra Dziewulska. – Siedlce : Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Siedlcach, 1997                                       syg. 34201                                

82.  REGIONALIZM w nauczaniu języka polskiego w szkole średniej / pod. red. Edmunda Rosnera. – Warszawa : WSiP, 1975                               syg. 16666, 16709, 16854

83. REWOLUCJA 1905-1907 na Mazowszu i Podlasiu : praca zbiorowa / kom. red. Jerzy Antoniewicz [et al.] ; Warszawski Komitet Wojewódzki PZPR ; Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych. – Warszawa : Książka i Wiedza, 1968                       syg. 11428, 9  ; 11485

84. ROCZNIK statystyczny województwa siedleckiego 1977 / Wojewódzki Urząd Statystyczny w Siedlcach ; [zesp. red. Leon Drabio et al.]. – Siedlce : Wojewódzki Urząd Statystyczny, 1977                                                                                                                   syg. 20745

85. ROCZNIK statystyczny województwa siedleckiego 1989 / Wojewódzki Urząd Statystyczny w Siedlcach ; [zesp. red. Stanisław Michalak et al.]. – Siedlce : Wojewódzki Urząd Statystyczny, 1989                                                                                                     syg. 31987

86. ROCZNIK statystyczny województwa siedleckiego 1997 / Urząd Statystyczny w Siedlcach. – Siedlce : Urząd Statystyczny, 1997                                                        syg. 34178

87.  ROK 1863 na Podlasiu / pod red. Henryka Mierzwińskiego ; IH WSR-P, STN. – Siedlce : IH WSR-P,  1988                                                                                         syg. 34890

88. ROSZEWSKI Wojciech : Nasienie jemioły. – Olsztyn, Białystok : Pojezierze, 1980                                                                                                                  syg. 25763

89.  ROSZEWSKI Wojciech : Zapis stanu lękowego. – Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1980                                                                                                                     syg. 25079,80

90. ROZUMIEĆ świat przez teksty kultury : materiały studenckiej sesji naukowej, Siedlce 6 XI 2000 r. / pod red. Antoniego Czyża. – Siedlce : Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, cop. 2001                                                                                                             syg. 42842

91.  ROZWÓJ gromady Sadowne w PL 1944 – 1968 : prac. zbior. / pod red. T. Szczechury. – Warszawa : Zakł. Wydaw. CRS, 1969                                                   syg. 12796

92. RUSINIAK Martyna : Obóz zagłady Treblinka II w pamięci społecznej (1943-1989). – Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2008                                                      syg. 43206

93. RZEMIENIUK Florentyna : Unici polscy 1596-1946. – Siedlce : Florentyna Rzemieniuk, 1998                                                                                                                syg.  34816

94. RZEPNIEWSKI Mieczysław J. : Odsłony życia. – Węgrów : Stowarzyszenie Promocji Dziedzictwa Kulturowego Powiatu Węgrowskiego „Wiano” , 2007                                                                                                                                              syg. 45969

95.  RZEPNIEWSKI Mieczysław J. : Różaniec chwil ulotnych. – Węgrów : Stowarzyszenie Promocji Dziedzictwa Kulturowego Powiatu Węgrowskiego „Wiano”, 2008                                                                                               syg. 45968

96. RZEPNIEWSKI Mieczysław J. :  Znaki czytane sercem. – Węgrów : Stowarzyszenie Promocji Dziedzictwa Kulturowego Powiatu Węgrowskiego „Wiano”, 2009                                                                                            syg. 45970

97. SIEDLCE 1448-2007 / red. nauk. Edward Kospath-Pawłowski ; Akademia Podlaska w Siedlcach, Siedleckie Towarzystwo Naukowe. – Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2007                                                                                                            syg. 42209

98. SPOŁECZEŃSTWO siedleckie w walce o wyzwolenie narodowe i społeczne : praca zbiorowa / pod red Józefa Ryszarda Szaflika ; Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych; Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Siedlcach. – Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1981

                                                                                                                              syg. 26872

99. STAN środowiska w województwie mazowieckim : raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie / [red. Ada Kutyło-Bromka]. – Warszawa : Inspekcja Ochrony Środowiska, 1999                                                                syg. 35449, 50, 51

100. STAN środowiska w województwie mazowieckim : raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie / oprac. pod kierunkiem Adama Ludwikowskiego. – Warszawa : Inspekcja Ochrony Środowiska, 2003                                                    syg. 39958

101. STAN środowiska w województwie mazowieckim w 2004 r. : raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie / oprac. pod kierunkiem Adama Ludwikowskiego. – Warszawa : Inspekcja Ochrony Środowiska, 2005                          syg. 39551

102. STAN środowiska w województwie mazowieckim w 2006 roku : raport / Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie ; [pod kier. Adama Ludwikowskiego ; aut. Krystyna Barańska et al.]. – Warszawa : Inspekcja Ochrony Środowiska, 2007

                                                                                                                         syg. 42514

103. SYPEK Agnieszka, SYPEK Robert : Zamki i warownie ziemi mazowieckiej. – Warszawa : Trio : Egros, 2002                                                                                     syg. 38267

104. SZCZECHURA Tomasz : Nad Bugiem, Ugoszczą, Wilączą : z przeszłości regionu sadowieńskiego. – Warszawa : LSW, 1967                                                             syg. 10720

105.  SZCZECHURA Tomasz : Ruch chłopski w walce o ziemię 1861 – 1864. – Warszawa : LSW, 1962                                                                                                             syg. 6602

106. SZCZEPAŃSKI Janusz : Społeczność żydowska Mazowsza w XIX-XX wieku. – Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2005                                                            syg. 38824

107. SZKICE Podlaskie / kom. red. Ryszard Głowacz [et. al.] , STN, IH WSRP. – Siedlce : „Ajaks”, 1998                                                                                                  syg. 34489

108. SZULOWSKA Wanda : Dawna antroponimia Mazowsza (XV-XVII w.). – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2004                   syg. 39558

109. SZYMAŃSKI Edward : Miasteczko : (wiersze obrazujące atmosferę Stoczka Węgrowskiego, w którym poeta przebywał na początku okupacji) / /  Dzieła zebrane. T. 1. –  Kraków : Wydaw. Literackie, 1971. – S. 606-609                                                            syg. 14100

110. TABOR Adam : O nauczaniu geografii kraju ojczystego. – Warszawa : WSiP, 1975                                                                                                          syg. 17797,  17798

111. TABOR Adam : Wskazówki metodyczne do nauczania geografii regionalnej w kl. VII i VIII. – Warszawa : PZWS, 1967                                                   syg. 10564, 10569

112. TOŻSAMOŚĆ kulturowa regionu w warunkach integracji europejskiej – przykład Mazowsza / pod red. nauk. Adama Koseskiego i Andrzeja Stawarza ; Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta [et al.]. – Warszawa : Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, 2003                                                                                                syg. 38483

113. TRADYCJE kultury Północnego Mazowsza : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Siekierskiego ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. – Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006                                                     syg. 42244

114. TRUD pierwszych lat : wspomnienia Mazowszan  / red. Benon Dymek, Bogusław Gerlach. – Warszawa : KiW, 1981                                                                        syg. 26054

115. TURYSTYKA szkolna : poradnik dla nauczycieli / oprac. Janusz Podoski. – Warszawa : SiT, 1973                                                                                                            syg. 15785

116. TYWOŃSKI Klemens : Nauczanie geografii regionalnej. – Warszawa : WSiP, 1977                                                                                                              syg. 20526, 20527

117. WERESZKO Aleksander : W szeregach walczącego Podlasia : zapiski oficera Armii Krajowej i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość 1939-1947. – Biała Podlaska : Agencja Wydawniczo-Reklamowa Arte, 2006                                                          syg. 41116

118. WĘGRÓW : dzieje miasta i okolic w latach 1441-1944  / red. Arkadiusz Kołodziejczyk, Tadeusz Swat. – Węgrów : TMZW, 1991                                   syg. 32652-4, 32693, 32711

119. WĘGRÓW : dzieje miasta i okolic : 1944-2005 : prac. zbior. / pod red. Arkadiusza Kołodziejczyka, Tadeusza Swata i Mariusza Szczupaka. – Węgrów : Towarzystwo Miłośników Ziemi Węgrowskiej, 2006                                                                   syg. 40006, 7, 8, 9, 10

120. WĘGRÓW i ziemia liwska : perły kultury i atrakcyjność turystyczna / red. nauk. Wiesław Kaprowski, Franciszek Midura, Jan Wiktor Sienkiewicz. – Warszawa : AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009.                                                                   syg. 46045

121. WILLENBERG Samuel : Bunt w Treblince. – Warszawa : Res Publica, 1991

                                                                                                                      syg. 32876

122.  ZALEWSKI Leszek : Ziemia liwska : ludzie, miejscowości, wydarzenia. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2002                                                syg. 36732

123. ZWIĄZEK walki Zbrojnej – Armia Krajowa na Podlasiu : prac. zbior. /  pod red. K. Pindla, A. Kołodziejczyka; Siedl. Tow. Nauk., I H WSR-P w Siedlcach. – Siedlce : IH WSR-P, 1998                                                                                                    syg. 34889

124. ŻABICKI Jacek : Leksykon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia. – Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2010                                                                      syg. WCz  45781

125. ŻERAŃSKI Marcin : Ewangelicy w Węgrowie : przewodnik turystyczny. – Cieszyn : Pracownia na Pastwiskach, 2009                                                                   syg. 45971

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

 • 1. ANIGIEL Joanna : Jak realizować lekcje o własnym regionie // „Geografia w Szkole”. – 1993, nr 5, s. 282-286
 • 2. ANIGIEL Joanna : Moja ziemia na Ziemi– mała ojczyzna // „Geografia w Szkole”. – 1996, nr 3, s.143-147
 • 3. ANIGIEL Joanna, REPSCH Ewa : Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie : (program) // „Geografia w Szkole”. – 1999, nr 4, s. 230-237 ; ciąg dalszy // „Geografia w Szkole”. – 1999, nr 5, s. 296-301
 • 4. BARBASIEWICZ – SZYMCZAK Grażyna : Ppłk Zdzisław Barbasiewicz (Bohaterowie naszych ulic) // „Głos Węgrowa”. – 1990, nr 4, s. 6
 • 5. BEDNAREK Stefan : Do czego jest nam potrzebny regionalizm? // „Odra”. – 1997, nr 1 , s. 128-131
 • 6. BILIŃSKI Lucjan : Regionalizm, przeżytek czy szansa, której nie można zmarnować // „Bibliotekarz”. – 2000, nr 10, s. 9-13
 • 7. BOBIŃSKI Witold : Kim ma być dziś „Polak mały”: (o edukacji patriotycznej na lekcjach polskiego) // „Język Polski w Szkole”. – 1996/97, nr 1, s. 36-46
 • 8. BOCZUKOWSKA Beata : Edukacja regionalna // „Nowa Szkoła”. – 2000, nr 3, s. 28-31
 • 9. BORKOWSKA Mirosława : Kształcenie i wychowanie regionalne // „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”. – 1995, nr 8, (wkładka) s. 12-14
 • 10. BUDREWICZ Zofia : Kulturowe dziedzictwo „małych ojczyzn” w dydaktyce polonistycznej // „Polonistyka”. – 1998, nr 5, s. 272-276
 • 11. CĄKAŁA Stefania : Dzień folkloru // „Doradca”. – 1997, nr 5, s. 21-22
 • 12. CIERNIAK Danuta : Poznajemy sztukę regionalną na zajęciach techniki // „Wychowanie Techniczne”. – 1997, nr 4, s.221-222
 • 13. CZEPCZYŃSKI Wojciech : Przeszłość wokół nas // „Doradca”. – 1996, nr 1, s. 28-29
 • 14. DANIŁOWICZ Dorota, RANT-TANAJEWSKA Marianna : Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie : program ścieżki edukacyjnej w szkole ponadgimnazjalnej W: „Biblioteka w Szkole”. – 2003, nr 2, s. 4-5
 • 15. DENEK Kazimierz : Ojczyzna- podstawowa wartość edukacji, kultury, krajoznawstwa i regionalizmu // „Wychowanie na co Dzień”. – 1998, nr 1-2, s. 3-8
 • 16. DOKUMENTY końcowe konferencji Narodów Zjednoczonych. Środowisko i rozwój – Szczyt Ziemi. – Rio de Janeiro, 3-14 czerwca 1992 r. // „Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze”. – 1996, nr 1, (wkładka) s. 15-16
 • 17. DOMBROWSKA Ewa : Walory przyrodnicze województwa siedleckiego // „Doradca”. – 1997, nr 5, s. 20-21
 • 18. DYMEK Krystyna : Budzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów kl. I – III własnym regionem // „Życie Szkoły”. – 1986, nr 7/8, s. 416-421
 • 19. DZIEDZICTWO kulturowe w regionie / oprac. Joanna Angiel. // „Geografia w Szkole”. – 1996, nr 2, s. 77-80; ciąg dalszy // „Geografia w Szkole”. – 1996, nr 4, s. 229-231
 • 20. DZIEDZICTWO kulturowe w regioniezałożenie programowe // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 1996, nr 1, (wkładka) s. 3-10
 • 21. GAŁACH Marzenna : Moja mała ojczyzna – tematyka ćwiczeń w mówieniu i pisaniu // „Doradca”. – 1997, nr 3, s. 37-39
 • 22. GAŁACH Marzenna, KOMOROWSKA Alina, TYRAKOWSKA Elżbieta : Moja mała ojczyzna – edukacja regionalna na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej W: „Doradca”. – 1996, nr 2, s. 34-36
 • 23. GAŁYŚ Barbara : Kronika szkolna źródłem poznania historii regionu // „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”. – 1995, nr 8, (wkładka) s. 15-16 i 3 s. okładki
 • 24. GASIULEWICZ Leszek : Geografia inaczej – o szkolnej wystawie malarskiej z przeszłości miasta i regionu // „Geografia w Szkole”. – 2000, nr 1, s. 35-37
 • 25. GASIULEWICZ Leszek, KOPACZ Anna : Dziedzictwo kulturowe w regionie // „Życie Szkoły”. – 1997, nr 4, s. 214-217
 • 26. GESZCZYŃSKA Longina : Losy liwskiego zamku // „Tygodnik Siedlecki”. – 1980, nr 1, s. 8
 • 27. GESZCZYŃSKA Longina : Piękno starego pałacu (Stara Wieś) // „Tygodnik Siedlecki”. – 1980, nr 2, s. 8
 • 28. GODAWA Jolanta : O realizacji ścieżki regionalnej // „Język Polski w Szkole IV – VI”. – 2002/3, nr 2, s. 55-62
 • 29. GOŁYGOWSKA Wioletta : Muzeum a realizacja ścieżki „Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie” // „Wiadomości Historyczne”. – 2003, nr 3, s. 44-48
 • 30. GRUSZECKI Stefan : Węgrów kolebką arianizmu w Polsce // „Rocznik Mazowiecki”. T. 6. – 1976, s. 315-324 syg. 19193
 • 31. HAUSZYLD Marek : By ich ton niósł dobre wieści (Kruszewszcy – ludwisarze) // „Tygodnik Siedlecki”. – 1980, nr 3, s. 1, 4
 • 32. JACHYMEK Jan : Przemiany polityczne na Podlasiu w II Rzeczpospolitej. „PA-K”, z. 7 t. 2, s. 17-53*
 • 33. JACKOWSKI Aleksander : O małych ojczyznach i lokalnych tradycjach // „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”. – 1995, nr 8, (wkładka) s. 7-9
 • 34. JAKUBOWSKA Ewa : Jak budować więzi z najbliższą okolicą : wychowawcze i poznawcze walory „ścieżki regionalnej” // „Geografia w Szkole”. – 2002, nr 1, s. 27 – 29
 • 35. JAWOROWSKA Marta : Regionalizm w pracy szkoły // „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”. – 1996, nr 5, s. 39-40
 • 36. JÓŹWIK Sławomir: Nauczanie historii regionalnej metodami aktywnymi // „Wiadomości Historyczne”. – 2000, nr 2/3, s. 155-159
 • 37. KALINOWSKA-CZERSKA Magdalena : Bohdan Arct // „Doradca”. – 1996, nr 2, s. 36-37
 • 38. KALINOWSKA-CZERSKA Magdalena : Maria Buyno-Arctowa // „Doradca”. – 1997, nr 3, s. 40-41
 • 39. KAMIŃSKI Zdzisław : Ściana wschodnia – biblioteki w Siedleckiem // „Bibliotekarz”. – 1995, nr 9, s. 11-16
 • 40. KARDACZUK Sławomir : Abyś nie podpadł. Podlasiacy w podziemnych fabrykach zbrojeniowych III Rzeszy. (Cz. II) : [Kazimierz Jaczewski, Michał Ilczuk] // „Nowe Echo Podlasia”. – 2000, nr 9, s. 9
 • 41. KARDACZUK Sławomir : Czekając na wolność. Podlasiacy w podziemnych fabrykach zbrojeniowych III Rzeszy. (Cz. I) : [Jan Kosior z Janówek k. Węgrowa] // „Nowe Echo Podlasia”. – 2000, nr 8, s.1, 9
 • 42. KARDAS Krystyna : Poznawanie krajobrazu najbliższych okolic nie tylko na lekcjach geografii // „Geografia w Szkole”. – 1995, nr 5, s. 275-276
 • 43. KARPOWICZ Mariusz : Portret Jana Dobrogosta Krasińskiego w bazylice // „Wieści Węgrowskie”. – 2008, nr 11, s. 11
 • 44. KARTA regionalizmu polskiego uchwalona na V kongresie Regionalnych Towarzystw Kultury : (Wrocław, 25 września 1994 r.). // „Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze”. – 1996, nr 1, (wkładka) s. 10-11
 • 45. KAZIMIERSKI Józef : Z dziejów Węgrowa w XV- XVII wieku // „Rocznik Mazowiecki”. T. 3. – 1970, s. 267- 282 syg. 13393
 • 46. KAZIMIERSKI Józef, PLESKACZYŃSKA Małgorzata : Inwentarz dóbr siedleckich Kazimierza i Izabelli Czartoryskich z 1727 r // „ PA-K” z. 7 t. 1, s. 5-39*
 • 47. KIETLIŃSKA Hanna : Eugeniusz Leszczyński – kultura i życie // „Wieści Węgrowskie”. – 2007, nr 11, s. 8
 • 48. KIETLIŃSKA Hanna : Nowe ronda mają swych patronów // „Wieści Węgrowskie”. – 2007, nr 5, s. 7
 • 49. KIETLIŃSKA Hanna : Zamek w Liwie pozostaje własnością narodu // „Wieści Węgrowskie”. – 2009, nr 2, s. 8-9
 • 50. KLUBÓW Stefan : Biblioteki w służbie regionu– konferencja // „Bibliotekarz”. – 1997, nr 1, s. 19-31
 • 51. KOŁODZIEJCZYK Arkadiusz : Materiały biograficzne do dziejów zachodniego Podlasia i południowo- wschodniego Mazowsza (Cz. 3). – „PA-K z.7 t. 2, s. 53-64*
 • 52. KOŁODZIEJCZYK Arkadiusz : Węgrowskie księgozbiory i ludzie pióra (XVI w.- 1994r). – „PA-K” z. 7 t. 1, s. 39-65*
 • 53. KUBIAK Katarzyna : Kwestia unicka w świetle akt żandarmerii siedleckiej w latach 1876- 1906. – „PA-K” z. 7 t. 2, s. 5-17*
 • 54. KUĆMIEROWSKI Józef : Edukacja regionalna na lekcjach techniki // „Wychowanie Techniczne w Szkole”. – 1995, nr 5, s. 44-45
 • 55. KULWIKOWSKA Mariola : Elementy edukacji regionalnej // „Życie Szkoły”. – 1997, nr 7, s. 400-402
 • 56. LESZCZYŃSKI Mariusz : Powstańcy z 1863 r. // „Wieści Węgrowskie”. – 2007, nr 2, s.7
 • 57. ŁAPIŃSKA Ewa, ROSZKOWSA Danuta, ZDRODOWSKA Agnieszka : „Moje miejsce na Ziemi”: architektura i przyroda regionu Podlasia : materiały z realizacji ścieżek przedmiotowych metodą projektu // „Wszystko dla Szkoły”. – 2002, nr 12, s. 16
 • 58. ŁEBECKA Grażyna, MAŃKA Lilianna : Innowacyjne propozycje kształcenia regionalnego w nauczaniu wczesnoszkolnym // „Życie Szkoły”. – 1998, nr 10, s. 655-661
 • 59. ŁYŻBICKA Patrycja : Edukacja regionalna w kontekście najnowszej prozy polskiej // „Wychowanie na co Dzień”. – 2003, nr 3, s. 19-20
 • 60. MACIEJOWSKI Zygmunt : Rok historii AK // „Głos Węgrowa”. – 1991, nr 12, s. 6
 • 61. MAJ Jerzy : Happy mix from Węgrów // „Bibliotekarz”. – 1995, nr 11, s. 36-37
 • 62. MAKOS-MAKARSKA Elżbieta : Wycieczki krajoznawcze i ich rola w procesie dydaktyczno-wychowawczym // „Doradca”. – 1996, nr 2, s. 37-38
 • 63. MAKSYMIUK P. L.: Konspiracje uczniowskie w Siedlcach w latach 1876- 1914. – „PA-K” z. 7 t. 1, s. 65-84*
 • 64. MALETA Edward : Przez poznanie własnego miasta do poznania ojczystego kraju // „Geografia w Szkole”. – 1992, nr 3, s. 168-170
 • 65. MALINOWSKI Jan : Edukacja regionalna w zreformowanej szkole podstawowej i gimnazjum // „Wychowanie na co Dzień”. – 1999, nr 9, s. 7-10
 • 66. MALINOWSKI Jan : Samorząd terytorialny, a szkoła i społeczność lokalna // „Wychowanie na co Dzień”. – 2000, nr 9, s. 3-8
 • 67. MARCINOWSKA Aldona : Ks. Proboszcz Zbigniew Latosi : po 35 latach pracy duszpasterskiej przeszedł na emeryturę… // „Wieści Węgrowskie”. – 2005, nr 8, s. 8
 • 68. NOWAKOWSKI Tomasz : Pomnik Józefa Piłsudskiego w Węgrowie : obchody 70. rocznicy śmierci Marszałka // „Wieści Węgrowskie”. – 2005, nr 4, s. 4
 • 69. OKSIEJCZUK Urszula Ewa : Teoretyczne podstawy edukacji regionalnej w programie nauczania klas początkowych // „Życie Szkoły”. – 1997, nr 9, s. 528-530
 • 70. OLKOWICZ Andrzej : Instytut Księży Komunistów (bartoszków) // „Wieści Węgrowskie”. – 2009, nr 7/8, s. 11
 • 71. OLKOWICZ Andrzej : Insurekcja na Podlasiu // „Wieści Węgrowskie”. – 2008, nr 6, s.8
 • 72. OSTAS Cezary : Sterdyń- zabytki Podlasia // „Ilustrowany Tygodnik Podlaski”. – 1994, nr 3, s. 4
 • 73. PANCERZ Wioleta : Mój dom, rodzina, szkoła, wieś, region…: program edukacji regionalnej dla II etapu kształcenia // „Nowa Szkoła”. – 2003, nr 3, s. 35-45
 • 74. PARCZUK Danuta : Edukacja historyczna i regionalna w zreformowanej szkole // „Dyrektor Szkoły”. – 2002, nr 6, s. 27-28
 • 75. PASTERSKA Małgorzata : Mordy w legendzie : bawimy się w teatr // „Doradca”. – 2003, nr 36, s. 23-24
 • 76. PATACKI Janusz : Edmund Zarzycki // „Głos Węgrowa”. – 1991, nr 9, s. 5
 • 77. PAWLAK Ewa : Odkrywamy swoją „małą ojczyznę” //  Polonistyka”. – 2003, nr 4, s. 232-236
 • 78. PEŁZOWSKA Maria, PEŁZOWSKI Andrzej : Ginące piękno małych ojczyzn // „Wychowanie Techniczne w Szkole”. – 2003, nr 1, s. 17-21
 • 79. PERYGA Eugenia : Projekty w pracy szkoły. Tramwajem po mieście // „Biblioteka w Szkole”. – 2000, nr 9, s. 14-15
 • 80. PLIT Florian : Krajobrazy i regiony (w tym kulturowe) // „Geografia w Szkole”. – 2005, nr 2, s. 18-23
 • 81. POLAK Ewa, MISIURSKA Małgorzata : Edukacja regionalna na lekcjach języka polskiego // „Jęz. Pol. w Szk. IV – VI”. – 2002/3, nr 2, s. 63-67
 • 82. POLKIEWICZ Jolanta : Można już o wolności mówić, gdy dawniej o niej śpiewano // „Doradca”. – 1996, nr 2, s. 30-31
 • 83. POSTEK Roman : Krzywe zwierciadło Twardowskiego // „Głos Węgrowa”. – 1990, nr 6, s. 5
 • 84. PURTA Cecylia : Dominika Bujnowska // „Głos Węgrowa”. – 1991, nr 2, s. 4-5
 • 85. RANT- TANAJEWSKA Marianna : Książka regionalna w bibliotece szkolnej // „Poradnik Bibliotekarza”. – 1999, nr 10, s. 28-29
 • 86. RATAJSKI Wiesław : Gen. brygady wstanie spoczynku, Jerzy Lipka (1914-2010) // „Wieści Węgrowskie”. – 2010, nr 2/3, s. 15
 • 87. RATAJSKI Wiesław : Wspomnienie Akcji „Burza” // „Wieści Węgrowskie”. – 2009, nr 7/8, s. 12
 • 88. ROGUSKI Witold : Pomnik pod Węgrowem na mogile Powstańców 1863 r. // „Wieści Węgrowskie”. – 2008, nr 1, s. 10
 • 89. ROGUSKI Witold : Wspomnienie doby popowstaniowej z 1863 r. // „Wieści Węgrowskie”. – 2008, nr 2, s. 8
 • 90. ROMAŃSKI Karol : Czy Jan Dobrogost byłby zadowolony ? // „Wieści Węgrowskie”. – 2007, nr 10, s. 9
 • 91. ROSZEWSKI Wojciech : Michał Anioł Palloni : (Fragment powieści „Zapis stanu lękowego”) // „Miesięcznik Literacki”. – 1979, nr 4, s. 4-21
 • 92. SKUTNIK Alicja : Unici podlascy // „Doradca”. – 1996, nr 2, s. 31-33
 • 93. SMUDA Bożena : Regionalna edukacja wczesnoszkolna // „Życie Szkoły”. – 2002, nr 2, s. 105-111
 • 94. SOBISZ Marek : Krypta Jana Dobrogosta w „klasztorze” // „Wieści Węgrowskie”. – 2008, nr 11, s. 10
 • 95. STANKIEWICZ Adam : Wieś węgrowska w powstaniu 1863 roku // „Zielony Sztandar”. – 1967, nr 38, s. 6
 • 96. STARNAWSKI Jerzy : O możliwościach realizowania aspektu regionalnego na lekcjach języka polskiego // „Polonistyka”. – 1990, nr 1, s.38-53
 • 97. STRZELECKI Jacek : Jak rozumiem edukację regionalną // „Jęz. Pol. w Szk. IV – VI”. – 2002/3, nr 2, s. 45-54
 • 98. SYNOWIEC Helena : Gwara w edukacji regionalnej // „Polonistyka”. – 1998, nr 5, s. 276-281
 • 99. SZCZEPAŃSKA Jarosława : Malowane portrety epitafijne na Mazowszu z XVII i pocz. XVIII w // „Rocznik Mazowiecki”. T. 2. – 1969, s. 253-297 syg. 12099,12100
 • 100. SZCZEPAŃSKI Marek S., NAWROCKI Tomasz : „Ludzie bez ojczyzny prywatnej”: edukacja regionalna // „Polonistyka”. – 1998, nr 5, s. 260-264
 • 101. SZEJA Małgorzata: Prowincja. Norwid // „Doradca”. – 2002, nr 1, s. 3-7
 • 102. SZULIST Władysław : Ważniejsze szlaki handlowo- komunikacyjne województwa mazowieckiego w XVI- XVIII w. // „Rocznik Mazowiecki”. T. 6. – 1976, s. 325-358 syg. 19193
 • 103. ŚLADOWSKI Janusz : O powstaniu styczniowym wspomnienie // „Wieści Węgrowskie”. – 2008, nr 1, s. 11
 • 104. ŚLESIŃSKI Zbigniew : Regionalizm w pigułce // „Poradnik Bibliotekarza”. – 1996, nr 5, s. 14-16
 • 105. ŚWIĘTOCHOWSKA Zdzisława : Program edukacji regionalnej „Podlasie – moja mała Ojczyzna” // „Doradca”. – 2002, nr 29, s. 7-9
 • 106. TCHÓRZEWSKI Jerzy : Mój wujek Jonasz : (fragment wspomnień) // „Twórczość”. – 1996, nr 7, s. 74-91
 • 107. THEISS Wiesław : Polsko – żydowska przeszłość w perspektywie międzykulturowej // „Wychowanie na co Dzień”. – 1999, nr 6, s. 3-7
 • 108. TROCHIMIUK Urszula : Elementy regionalizmu na lekcjach historii i społeczeństwa oraz godzin wychowawczych w kl. IV – VI w Szkole Podstawowej nr 1 w Sokołowie Podlaskim // „Doradca”. – 2002, nr 31, s. 17-18
 • 109. TRZPIL Ada : Sterdyń – zabytki Podlasia // „Ilustrowany Tygodnik Podlaski”. – 1994, nr 1, s. 5
 • 110. WAC Emanuela : Metody edukacji środowiskowej w szkole podstawowej // „Geografia w Szkole”. – 1995, nr 1, s. 45-49
 • 111. WALCZYNA Stefan : Wspomnienia o ulicy Piwnej // „Głos Węgrowa”. – 1991, nr 10, s. 4-5
 • 112. WANGRAT Tadeusz : Edmund Zarzycki – „Strzała”// „Wieści Węgrowskie”. – 2007, nr 9, s. 8
 • 113. WANGRAT Tadeusz : Stanisław Wangrat (1887 – 1971) // „Głos Węgrowa”. – 1991, nr 12, s. 4-5
 • 114. WANGRAT Tadeusz : Węgrowski Wrzesień 1939 r. // „Wieści Węgrowskie”. – 2008, nr 9, s. 4
 • 115. WIKTOROWICZ Barbara : Poznajemy najbliższą okolicę : przykład karty pracy // „Biblioteka w Szkole”. – 2003, nr 1, s. 45-46
 • 116. WILCZYŃSKI Witold : Podziały regionalne Polski a idea„Europy regionów”: (artykuł dyskusyjny) //„Geografia w Szkole”. – 1995, nr 2, s. 81-84
 • 117. WITALEWSKA Henryka : Bliżej korzeni // „Głos Nauczycielski”. – 1996, nr 14, s. 8
 • 118. WITT Kazimierz : Działalność okupanta hitlerowskiego w powiecie Sokołów Podlaski w latach 1939- 1944 // „Rocznik Mazowiecki”. T. 3. – 1970, s. 221-266 syg. 13393
 • 119. WOJTKOWICZ Zofia : Dominanty w geografii regionalnej – ułatwienia czy konieczność // „Geografia w Szkole”. – 1996, nr 2, s. 80-85
 • 120. WRÓBLEWSKI Wojciech : Wczesnośredniowieczna sieć osadnicza dorzecza środkowego Liwca. Stan i potrzeby badań archeologicznych. – „PA-K” z. 7 t. 2, s. 63-83*
 • 121. WRZOSEK Ewa : Sesja historyczna poświęcona postaci Janiny Pawłowskiej pedagoga i badacza gwary Podlaskiej // „Doradca”. – 1997, nr 4, s. 23-25
 • 122. WURSZT Halina : Kształtowanie zainteresowań historycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym // „Wychowanie na co Dzień”. – 2003, nr 1 -2 , s. 18-20
 • 123. ZELLMA Anna : Organizacyjno-metodyczne aspekty wychowania do poszanowania dziedzictwa kulturowego w regionie // „Wychowanie na co Dzień”. – 2000, nr 10/11, s. 30-34
 • 124. ZELLMA Anna : Realizacja edukacji regionalnej metodą projektów uczniowskich // „Wychowanie na co Dzień”. – 2002, nr 2 – 3, s. 5-9
 • 125. ZIĄTEK Bogdan : Wokół dziejów najstarszej szkoły zawodowej w Siedlcach // „Wiadomości Historyczne. – 2003, nr 3, s. wkł. 35-44
 • 126. ZIELECKI Alojzy : Wiedza o regionie wprowadzeniem do edukacji historycznej // „Wiadomości Historyczne”. – 2000, nr 4, s. 205-213
 • 127. ZIEMBIŃSKA-KUREK Joanna : Jak pobudzać apetyt na historię? // „Polonistyka”. – 2007, nr 2, s. 48-52
 • „PA-K” – Prace archiwalno – konserwatorskie na terenie województwa siedleckiego. – Siedlce : Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków, 1990

Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Zaznacz cookies, które akceptujesz:
powrót