Czasopisma z pedagogiki i psychologii dostępne w czytelni

Dyrektor Szkoły : miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej / [red. nacz. Tadeusz Kowalski]. – Jelenia Góra : Wydawnictwo Nauczycielskie, 1994-

W ostatnim numerze 7/2021
AKTUALNOŚCI
– Dyrektorze pamiętaj o…
– Szczepienia nastolatków
– Pięć kuratorskich głosów w komisji
– Zmiany na liście lektur
– 187 mln zł na lekcje wspomagające
– Więcej historii Polski w programie
– Wytyczne dla organizatorów kolonii
– Wsparcie uczniów w powrocie
– Raport o statusie nauczyciela
– Apel o wstrzymanie reformy
– Laureaci konkursu UODO
– Kosmiczny sukces Polaków
– Zielone światło dla resortowych programów
– Kalendarium zmian prawnych
POLITYKA EDUKACYJNA
– Reforma edukacji włączającej
– Podstawy tworzenia polityki oświatowej
BARWY ZARZĄDZANIA
– Prezentacja w pracy dyrektora
– Między wulgaryzmami a wersalem
CO W PRAWIE PISZCZY
– Sierpniowa rada pedagogiczna
– Dyrektor ofiarą staffingu
– Przywrócenie do pracy po wyroku
– Udostępnianie informacji publicznej
– Pytania do eksperta
NOWE TECHNOLOGIE
– Wakacyjna re@ktywacja
PRACOWNIA PEDAGOGICZNA
– Krytyczna analiza znanych modeli
– Dopełnienie się typów nauczania
– Materiały dla nauczycieli
Zostań swoim coachem
Analiza sytuacji
Weryfikacja celów
INSPIRACJE DYREKTORA
– Dzieci w pandemii
– Jak w pełni wykorzystać urlop?
– Porozmawiajmy o poprawnej polszczyźnie
– Osobowość edukacji – Ewa Radanowicz
– Odporni na lockdown
– Do przeczytania, zobaczenia, posłuchania…
– Zachowania ekstremalne
KULUARY OŚWIATY
– Wakacyjna ucieczka od pandemii
– Maile do młodej dyrektorki
O głowie w koronie
– Subiektywnie o edukacji
Głębia jest wszędzie
NIEZBĘDNIK DYREKTORA
Powrót do zdrowia
– Recepta na zdrowie
– Zmiana nawyków żywieniowych
– Ćwiczenia na poprawę kondycji
– Efektywny odpoczynek

Głos Pedagogiczny / [red. nacz. Natalia Wojciechowska]. – Poznań : Wydawnictwo Forum, 2009-

W ostatnim numerze czerwca (125) 2021
TEMAT MIESIĄCA
Podsumowanie pracy pedagoga i psychologa szkolna w roku szkolnym 2020/2021
TWARZĄ W TWARZ
– Ryzykowne zachowania młodzieży – rozmowa z Martą Nowakowska, psycholog, terapeutą poznawczo-behawioralną dzieci i młodzieży
PRACOWNIA NEURODYDAKTYCZNA
– Poznaj mózg nastolatka, by lepiej go zrozumieć
ZDROWIE PSYCHICZNE UCZNIÓW
– Dobre praktyki szkolnej ochrony zdrowia psychicznego
DOBROSTAN NAUCZYCIELA
– Samorozwój jako źródło dobrostanu
NARZĘDZIOWNIK
– Arkusz kontrolny do podsumowania rocznej pracy pedagoga i psychologa szkolnego
– Metody i techniki wykorzystywane do rozwijania twórczego potencjału uczniów
PRACOWNIA PEDAGOGICZNA
– Jak rozwijać kreatywność uczniów, wykorzystując nowoczesne technologie w edukacji?
– Poznanie indywidualnych predyspozycji ucznia kluczem do jego zrozumienia
PRACA Z UCZNIEM ZE SPE
– Mózg dyslektyczny
PRACOWNIA INNOWACYJNA
– Metody sześciu kapeluszy
OTWÓRZ OCZY
– Być autorytetem

Integracja Sensoryczna : biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej / [redaktor naczelny Zbigniew Przyrowski]. – Warszawa  : Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, 2007-

W ostatnim numerze 2/2021 czerwiec
Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA
– Relacja z Berdyczowa
Z BADAŃ NAUKOWYCH
– Ponowna refleksja na afazją: perspektywa neuronauki
– Nauka weryfikuje
SPECJALNIE DLA TERAPEUTÓW
– ICF – Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia jako przyszłość w pracy terapeuty integracji sensorycznej
– planowanie motoryczne w kontekście procesów sensorycznych
– Neurobiologia widzenia. Wpływ zaburzeń przetwarzania sensorycznego na funkcje wzrokowe i percepcję wzrokową u dzieci. Część 1
– Neurobiologiczne podstawy rozwoju małego dziecka czyli co dorośli powinni wiedzieć o mózgu dziecka w pierwszych latach życia
NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW
– Zintegrowany mózg czyli rola stymulacji sensorycznej w rozwoju dziecka
– Trudności w planowaniu i wykonywaniu zadań ruchowych – jak diagnozować i jak wspomagać?
STUDIUM PRZYPADKU
– Sześcioletni chłopiec z dyspraksją
TAJEMNICE LUDZKIEGO MÓZGU
– Neuroanatomiczne podłoże zaburzeń integracji sensorycznej – przegląd badań i możliwe hipotezy
WARTO WIEDZIEĆ
BIBLIOTEKA TEARAPEUTY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Monitor Dyrektora Szkoły / [red. nacz. Agata Klimaszewska]. – Poznań : Forum Media Polska Spółka z o.o. 2014-

W ostatnim numerze 5/2021 maj/czerwiec
KALENDARIUM
– Kalendarium maj/czerwiec/lipiec/sierpień 2021
TEMAT NUMERU
– Podsumowanie mijającego roku szkolnego w warunkach pandemii
W KADRZE DYREKTORA
– Formy podsumowania wspólnej pracy
– Monitorowanie karier absolwentów, czyli wyzwania na przyszłość
DYREKTOR I FINANSE
– Ewidencja środków trwałych – jakie zapisy muszą się znależć
– Zaliczki na wydatki bieżące udzielane pracownikom szkoły
POD PARAGRAFEM
– Zasady dowożenia uczniów
– Polecenia organu nadzoru pedagogicznego
– RODO w praktyce szkolnej. Część 3 – Naruszenia danych osobowych
– Nadzór w szkołach filialnych
NARZĘDZIOWNIK
– Wzór sprawozdania z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021/2021
– Wzór sprawozdania z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021 – Bursa
– Wzór sprawozdania z nadzoru pedagogicznego w roku szkolny 2020/2021 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
– Wzór sprawozdania z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 20201/2021 – Bibliotkea
– Arkusz kontrolny oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom
POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
– Nieprawidłowości w ocenie efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom
– Zarządzanie placówką z uwzględnieniem różnorodnych potrzeb uczniów
Z ŻYCIA SZKOŁY
– Inteligencja etyczna, czyli jak w prosty sposób rozwiązywać trudne problemy

Niebieska Linia : pismo Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Organizacji i Instytucji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie / [Instytut Psychologii Zdrowia]. – Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia, 1999-

W ostatnim numerze 3/2021
10-LECIE KONWENCJI STAMBULSKIEJ
– Konwencja jak drogowskaz na czas epidemii
– 10 lat Konwencji Stambulskiej
JAK DAWAĆ DZIECIOM SIŁĘ
– Rozmowa z Monika Sajkowską. Dajemy dzieciom siłę każdego dnia
– Cyberprzemoc – rodzaje, skala zjawiska, profilaktyka
– Dziecko w „szponach” dorosłych agresorów
– Wielkie ciężary na małych barkach. Dzieci i młodzież w czasie pandemii
– Parę zadań z listy
– Niealimentacja jako przykład przemocy poseparacyjnej
WIEŚ (NIE)SPOKOJNA I (NIE)WESOŁA
– Krótki reportaż ze wsi Puste Doły
– Profilaktyka przemocy na wsi
PRAKTYKA TERAPII
– Wyobrażeniowa zmiana skryptów a destrukcyjne wzorce

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze / red. nacz. Janina Maciaszkowa. – Warszawa : Ministerstwo Oświaty, 1964-

W ostatnim numerze 5/2021
SZEŚĆDZIESIĘCIOLECIE CZASOPISMA
– List z okazji jubileuszu
– Diamentowy jubileusz „Problemów Opiekuńczo-Wychowawczych”
– Tworzymy kolejny rozdział historii „Problemów Opiekuńczo-Wychowawczych”
– „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” w służbie państwu, dziecku i rodzinie
– „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” wobec realiów i polityki oświatowej rządów RP
– Opieka – wychowanie – praca socjalna
AKTUALNE PROBLEMY OPIEKI I WYCHOWANIA
– Powszechność w procesach wsparcia i opieki zadaniem oraz wyzwaniem Centrum Usług Społecznych
– Makro- i mikrospołeczne uwarunkowania funkcjonowania rodziny i kształtu współczesnego dzieciństwa
BADANIA I SONDAŻE
– Usamodzielnienie wychowanków pieczy zastępczej i ich relacje z rodziną
– Współpraca pomiędzy szkołą, rodzicami a placówkami wychowawczymi wsparcia dziennego w Paryżu

Psychologia w Praktyce : zawodowe czasopismo dla psychologów i psychoterapeutów / red. nacz. Edyta Żmuda. – Poznań  : Forum Media Polska, 2017-

W ostatnim numerze 3 maj/czerwiec 2021
TEMAT NUMERU
– Znaczenie stylu przywiązania w rozwoju i życiu człowieka
DIAGNOZA
– Opuszczone i niekochane dzieci – zaburzone więzi jako piętno
– „Nieprzywiązywalni” – bojaźliwy styl przywiązania u osób z narcyzmem nadwarażliwym
METODY TERAPII
– Praca z przemocą seksualną w protokole przedłużonej ekspozycji
– Genogram jako narzędzie pomocnicze w analizie stylów przywiązania w terapii par z problemem seksuologicznym
– Zastosowanie terapii systemowej w zaburzeniach przywiązania – przykłady użycia techniki pytań cyrkularnych
STUDIUM PRZYPADKU
– Zastosowanie psychoterapii psychodynamicznej w kontekście budowania korektywnej relacji
– Praca psychoterapeutyczna z ofiarą wykorzystania seksualnego w dzieciństwie
NARZĘDZIOWNIK
– Psychoterapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lekowych i ich tła związanego z pozabezpiecznymi stylami przywiązania w dzieciństwie
PSYCHIATRIA W PSYCHOLOGII
– Style przywiązania w zaburzeniach osobowości borderline
WSPÓŁPRACA Z…
– Zaburzenia więzi u adoptowanej dziewczynki z orzeczoną niepełnosprawnością

Remedium : miesięcznik poświęcony promocji zdrowego stylu życia i profilaktyce uzależnień / [red. nacz. Mieczysław Wojciechowski]. – Marki-Struga : Michalineum, 1993-

W ostatnim numerze 6/2021
TEMAT MIESIĄCA
– Wolontariat szkolny
– Rumianki i bratki, jakiego kremu potrzebujesz?
POTRZEBY I PROBLEMY DZIECI I MŁODZIEŻY
– Rola mediów społecznościowych w kształtowaniu obrazu własnego ciała u nastolatków i młodych dorosłych
– Dziecięce narracje, czyli opowiadanie siebie
UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE
– Czy gry komputerowe pomogą młodzieży przetrwać pandemię?
EDUKACJA/METODY PRACY
– Zabawy na podniesienie poczucia własnej wartości
– Edukacja ekologiczna w książkach dla dzieci
– Program Zaradny Kot – sesja czwarta
– Wsparcie społeczne i samopomoc
RODZINA
– Jak żyć pod jednym dachem z nastolatkiem?
PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
– Drabinka koordynacyjno-szybkościowa. Trening skocznościowy
RECENZJA
– Był sobie chłopczyk

Serwis Informacyjny. Uzależnienia / [red. nacz.Jan Jabłoński]. – Warszawa  : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2017-

W ostatnim numerze 4/2020
PROFILAKTYKA
– Profilaktyka w zintegrowanym rejestrze kwalifikacji. Szansa dla jakości
– Good behavior game w realiach polskiej szkoły
ANALIZA
– Dwa kody dwa światy: jak rzeczywistość wirtualna va realna wpływa na nasze ocenianie
UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE
– Charakterystyka zjawiska problemowego używania internetu przez młodzież uczącą się z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
LECZENIE, REDUKCJA SZKÓŁ
– Ograniczanie szkód zdrowotnych i praca z użytkownikami narkotyków w dobie pandemii Covid-19
– Bo każdy pijak to złodziej! Problem stygmatyzacji i destygmatyzacji osób uzależnionych
BADANIA, RAPORTY
– Związek pomiędzy graniem w gry komputerowe a hazardem – przegląd literatury
– Zróżnicowanie terytorialne problemu narkotyków i narkomanii w Polsce. Część I
INTERNET
– Internetowe archiwum konferencji

Szkoła Specjalna : czasopismo poświęcone sprawom pedagogiki specjalnej / [red. nacz. Janina Doroszewska]. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968-

W ostatnim numerze 2/2021 marzec/kwiecień
OPRACOWANIA NAUKOWE
– Nauczyciele szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych – teoretyczna i empiryczna analiza zagadnienia
– Adaptacja i walidacja Wielowymiarowej Skali Postaw wobec Edukacji Włączającej
– Strategie adaptacji młodzieży do napięcia wywołanego sytuacją trudną
Z PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ
– Plany życiowe młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jako obszar pracy pedagoga szkolnego
– Historyczne uwarunkowania edukacji włączającej w Japonii
ZASŁUŻENI DLA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
– Józef Mendruń (1939-2021)
PRAWO I PRAKTYKA
– Prace domowe w świetle prawa
NASZYM CZYTELNIKOM POLECAMY
– Mariusz Snopek: Więźniowie poszkodowani – psychospołeczne funkcjonowanie osób zdegradowanych w przestrzeni penitencjarnej.  Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2019, ss. 350

Świat Problemów : miesięcznik poświęcony profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych / red. nacz. Jacek Morawski. – Marki-Struga : Michalineum, 1993-

W ostatnim numerze kwiecień/2021
– Samopomoc a wychodzenie z uzależnienia
– Ocaleni są wśród nas
– Grupa samopomocowa Anonimowych Hazardzistów w czasie pandemii COVID-19
– „Źródło” w czasie pandemii nie wysycha
– Olsztynianie mogą już spać przy otwartych oknach
– Znaleźć to „coś”
– Cofniecie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
– Dawanie nadziei kluczem do zmiany
– Pod lupą superwizji. Co słychać w socjoterapii?
– Superwizja koleżeńska i wewnętrzna

Świetlica w Szkole : kwartalnik wychowawców świetlicy / [red. nacz. Joanna Hoffmann]. – Warszawa : Agencja Sukurs, 2008-

W ostatnim numerze 3/2021 maj/czerwiec
KALENDARIUM
– Co warto wiedzieć o krajach?
WARSZTAT PRACY
– Dyplom – certyfikat – zaświadczenie – podziękowanie
SCENARIUSZE
– Dzień Dinozaura
– W świetlicowej pizzerii
– Savoir-vivre obrońców przyrody, czyli dzień dzikiej Przyrody w świetlicy
– Dzień Bezpiecznego Internetu
– W świecie dinozaurów
– Aaa kotki dwa – dzisiaj mruczek swoje święto ma
– Fascynujące zwierzęta – żółw grecki
– W poszukiwaniu kreatywności
– Światowy Dzień Zdrowia
– Światowy Dzień Zwierząt
ZABAWY NA SZÓSTKĘ
– Co warto zrobić z grupą świetlicową w maju
ZRÓB TO Z NAMI
– Światowy Dzień Origami
– Zagrajmy razem na Święto Muzyki
– „Dzik jest dziki, dzik jest zły” – trofeum na Dzień Lasu
– Fioletowy rower
– Dzień Pisania Listów
– Międzynarodowy dzień Matki Ziemi
– Światowy Dzień Serca
– Kolorowe bratki
– Fioletowe astry
– Kwiaty z włóczki

Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych / [red. nacz. Aleksandra Pawlińska-Maćkowiak]. – Poznań  : Forum Media Polska, 2018-

W ostatnim numerze kwiecień/maj 2021 (18)
TEMAT NUMERU
– Koncepcja pracy z uczniem z głęboką niepełnosprawnością
METODY TERAPII
– Umiejętność budowania bliskich relacji u nastolatków z ASD jako podstawa sukcesu w życiu społecznym
– Dźwięki wspólne
– Projekt Erasmus+
– Czy z osobą z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością można pracować efektywnie?
– wspomaganie rozwoju zmysłowo-ruchowego małego dziecka ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną – case study
– dostrzeganie inicjatyw – jak budować komunikację
ANALIZA PROCESU TERAPEUTYCZNEGO
– Mogę więcej – czy późna interwencja behawioralna ma sens?
DOBROSTAN PEDAGOGA I TERAPEUTY
– Techniki uważności w pracy nad własną odpornością psychiczną
KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA I WSPOMAGAJĄCA
– To drugie A-AAC jako wspomaganie mówienia
SCENARIUSZ ZAJĘĆ
– Pani Wiosna wita nas
– Ja – jaki jestem

Wychowawca : miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich / [red. nacz. Andrzej Stypuła]. – Kraków : Fundacja „Źródło”, 1994-

W ostatnim numerze 7-8/2021
TEMAT NUMERU
– Dwanaście Kroków: Program dla każdego wychowawcy
– 12 Kroków do Miłości
– Przygoda z sobą
– Kilka kroków do Kroków
– Może być pięknie
– Wspólnota św. Jakuba
BIULETYN KRAJOWEGO DUSZPASTERSTWA NAUCZYCIELI
– O rodzicach i nowym zadaniu szkoły
REPOTRAŻ
– Lad niedawno oddany do użytku
HISTORIA
– Ankona’44
– Na krętych ścieżkach historii – życie i działalność Wojciecha Narębskiego
– O berze Wojtku, kiery łostoł wojokym
CZYTAJĄC JPII
– Praca i odpoczynek

Życie Szkoły / [Ministerstwo Oświaty]. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1954-

W ostatnim numerze 6/2021czerwca
TEMAT NUMERU
– Ocenianie kształtujące
LEKCJA NA CZASIE
– Zabawy z cieniem
– Autorefleksja elementem podsumowania roku szkolnego
SCENARIUSZE ZAJĘĆ
– Edukacja antydyskryminacyjna
– Letnie przygody z muzyką w tle. Konspekt zajęć muzycznych dla klasy II
– Kodowanki ortograficzne
STREFA NAUCZYCIELA
– Jak skutecznie poradzić sobie z konfliktem miedzy rodzicami a szkołą w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej?
WSPOMAGANIE UCZNIA
– Dziecko z mutyzmem wybiórczym w klasie szkolnej
– Jak wspomagać dzieci z trudnościami w planowaniu i wykonywaniu  zadań ruchowych?
– Praca z dzieckiem zdolnym

Charaktery : magazyn psychologiczny dla każdego / [red. nacz. Bogdan Białek]. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1997-

W ostatnim numerze 8/2021
NA TEMAT
– Kiedy świata jest za dużo, czyli sceny z życia wrażliwych smoków
– Gdy ona się wzrusza, a on wzrusza ramionami
– Dzieci o cienkiej skórze
PSYCHOLOGIA I ŻYCIE
– Poruszeni muzyką
– Jak uczymy się bólu?
– Podniecająca moc mamony
– Mom-shaming
– Gdy seks nie cieszy
TRENING PSYCHOLOGICZNY
– Borderline, czyli życie z partnerem pod napięciem
– „Żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce”
– Body positive, czyli o szacunku do własnego ciała
PORADNIK POZYTYWNEGO MYŚLENIA
– O (nie)ładnej pogodzie
– Uciesz się sobą, człowieku!
– Żeby dawać, trzeba mieć
NA STAŁE
– Listy
– Warto wiedzieć
– Myśli przechwycone
– Ewa Winnicka – Nieracjonalne marzenia
– Festiwal Miłosza prezentuje
– Tomasz Maruszewski – Paradoksy czasu
– Kuba Kapral – 15 min.
– Kącik dziecka i rodzica
– Paulina Małochleb – Macierzyńskie wsparcie
– Mieć czy być kulturalnie

Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Zaznacz cookies, które akceptujesz:
powrót