Czasopisma metodyczne dla nauczycieli różnych przedmiotów

Chemia w Szkole : czasopismo dla nauczycieli / [red. Mieczysław Michalski]. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1956-

W ostatnim numerze 3/2021 maj/czerwiec
NAUKA I TECHNIKA
– Ciekawostki
Niebezpieczny dwutlenek tytanu – i nie tylko
Bielsza odcień bieli, czyli farba zamiast klimatyzacji
Nanotechnologia przeciw kleszczom
Spieszmy się, zanim zabraknie tlenu
– Nagroda Nobla z chemii w 2020 r. Nożyczki genetyczne, które mogą uratować świat, czyli piękny mariaż badań podstawowych z zastosowaniem praktycznym
– Czy parabeny są szkodliwe?
– Włosy – nie tylko do czesania
– Czym jest SLS i czy trzeba się go bać?
– Właściwości prozdrowotne arabinoksylanów -głównych polisacharydów błonnika pokarmowego
OLIMPIADY I KONKURSY
– 67. Krajowa Olimpiada Chemiczna. Etap III. Zadania teoretyczne
METODYKA I PRAKTYKA SZKOLNA
– Nieścisłości chemiczne okiem nauczyciela
– Doświadczenia chemiczne na lekcjach chemii w czasach online
– W poszukiwaniu nadtlenku wodoru

Fizyka w Szkole : czasopismo dla nauczycieli / red. Witold Łaniecki. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1957-

W ostatnim numerze 3/2021 maj/czerwiec
– Czy promieniowanie tylko szkodzi?
FIZYKA WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO
– Cztery i pół stanów skupienia. Cz. IV. Ciała stałe
– Egzotyczny stan materii
– Czy turbulencje są niebezpieczne?
– Metody doświadczalne w aerodynamice
– 110-lecie odkrycia nadprzewodnictwa
Z NASZYCH LEKCJI
– Zderzenia zwykłe i niezwykłe
– Żywoty fizyków – Isaac newton (1742/43-1727)
– Kwadratowe równania w zadaniach z fizyki
– O głębi ostrości i czytaniu bez okularów
– Rekonstrukcja formuły Einsteina opisującej zjawisko fotoelektryczne. Propozycja dydaktyczna
ASTRONOMIA DLA KAŻDEGO
– Kompendium astronomiczne. Cz. 3

Forum Logopedy : pierwsze praktyczne czasopismo z gotowymi rozwiązaniami / Polski Związek Logopedów ; [red. nacz. Lucyna Latajka]. – Poznań : Forum Media Polska Spółka z o.o., 2014-

W ostatnim numerze marzec/kwiecień 2021 (42)
TEMAT NUMERU
– Tyflologopedia. Pomoc dla osób z niepełnosprawnością wzrokową
Z PRAKTYKI LOGOPEDY
– Rozwój mowy dzieci niewidzących i słabowidzących oraz ukierunkowanie terapii logopedycznej
– Jak skutecznie pomóc dziecku słabowidzącemu i niewidomemu w rozwoju mowy?
METODY TERAPII LOGOPEDYCZNEJ
– Logopeda a dziecko słabowidzące
– Rozwijanie niewerbalnych form ekspresji u niewidzących dzieci i młodzieży
– Wczesnodziecięce doświadczenia komunikacyjne a rozwój mowy dziecka niewidzącego
– Materiały i pomoce w terapii logopedycznej dziecka z wrodzoną niepełnosprawnością wzroku
WSPÓŁPRACA Z…
– Komunikacja alternatywna w stymulacji ustno-twarzowej
– Audiodeskrypcja – narzędzie w terapii logopedycznej?
– Wybrane aspekty arteterapii w tyflologopedii

Geografia w Szkole : czasopismo dla nauczycieli / [Polskie Towarzystwo Geograficzne ; red. Józef Barbag]. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1959-

W ostatnim numerze 3/2021
Z ZAGADNIEŃ WSPÓŁCZESNEJ GEOGRAFII
– Geodezyjne odkrycia geograficzne
GEOGRAFIA REGIONALNA
– Benin – fenomen Afryki Zachodniej
– Utah – pustynny raj mormonów
– Inspiracje geograficzne na drogach do Composteli
DYDAKTYKA
– Literatura piękna a geografia – Litwa i Białoruś
– Wędrówka przez kontynenty – Azja. Karta pracy ucznia
HISTORIA
– Koniec historii polskich zapałek
KSIĄŻKI
– Strach się bać – o zagrożeniach i katastrofach
REKOMENDACJE
LOGOGRYF
– Logogryf z flagami i herbami
ŚWIAT – PANORAMA
– Przegląd wydarzeń

IT Professional : miesięcznik informatyków i menedżerów IT / [red. nacz. Artur Cieślik]. – Wrocław : Presscom, 2011-

W ostatnim numerze 6/2021
TEMAT NUMERU
Planowanie wydatków
– Przyczyny przepłacania za usługi chmurowe
Narzędzia kalkulacyjne
– Metody obniżania kosztów chmury
SERWERY
Wyszukiwanie
– Katalogowanie i zarządzanie danymi z Azure Purview
Centrala danych
– Najważniejsze czynniki bezpośredniego wpływu na przestój data center
Sprzęt
– Mainframe wiecznie żywy
STACJE ROBOCZE
Wzorce czasu (cz. 2)
– W służbie czasu – protokoły i urządzenia
Serwisowanie
– vPro -sposób na korporcyjnego notebooka
Oprogramowanie
Ubuntu 21.04 – skok na enterprise
BEZPIECZEŃSTWO
Cyberbezpieczeństwo (cz. 3)
– Modelowe ataki przestępców. Wolumetryczne ataki odmowy dostępu – DDoS
Dostępy
– Ochrona tożsamości z wykorzystaniem usługi Azure AD Identity Protection
Rejestry rozproszone
– Rozwój łańcuchów bloków
ZARZĄDZANIE I PRAWO
Własność intelektualna
– Ochrona know-how w projektach IT
Internet
– Sfederowane uczenie kohort
INFRASTRUKTURA I SIECI
Konfiguracja chmury
– Wstęp do pracy Terraform
Projektowanie infrastruktury (cz. 3)
– Droga architekta IT – trendy
Test
– PC-as-a-Service Sharpa
TECHNOLOGIE MOBILNE
Systemy
– Linux na smartfonach
Autopsja
– Kamery zdalnie sterowane Sony
Felieton
– Ekonomia informatyczna

Języki Obce w Szkole : angielski, francuski, niemiecki, łaciński : czasopismo dla nauczycieli / [red. nacz. Antoni Prejbisz]. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974-

W ostatnim numerze 4/2020:
BLENDED LEARNING W EDUKACJI JĘZYKOWEJ
– Czy doświadczenie edukacji zdalnej zmieni polską szkołę?
– Drugie życie, czyli o doświadczeniach studentów filologii angielskiej w świecie wirtualnym Second Life
– Wyzwanie na dziś i szansa na jutro
– Nauka w trybie tzw. odwróconej klasy w teorii i praktyce
– Zadania pisemnej i asynchronicznej dyskusji na forum w kształceniu językowym
– Niezależny internetowy system uczący „Alph-korepetytor”
METODYKA
– Concept questions, czyli pytania sprawdzające znaczenie w nauczaniu gramatyki języka angielskiego
– Kreatywne wykorzystanie klocków na lekcjach języka angielskiego
– Dialog i narracja na lekcjach języka obcego, czyli o programie nauczania języka angielskiego Soft CLIL
– Drama i teatr improwizacji w nauczaniu języka obcego dorosłych
KOMPETENCJE NAUCZYCIELA
– Edukacja pozytywna w zarządzaniu lękiem oraz niepewnością nauczyciela i ucznia
– Drogowskazy i inspiracje
TŁUMACZENIE
– „Piekielnie trudna przeprawa”? Niekoniecznie!
– Na francuską nutę
JĘZYK I KULTURA
– Nowy Rok po rosyjsku
JĘZYKI OBCE PO SZKOLE
– Dłuższa historia z kilkoma językami

Matematyka : czasopismo dla nauczycieli : organ Ministerstwa Oświaty / [red. nacz. Bolesław Iwaszkiewicz]. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1957-

W ostatnim numerze 4/2021 lipiec/sierpień
TEMAT NUMERU
– Matematyczne podstawy tworzenia parkietaży. Propozycja zajęć dodatkowych z matematyki
POMYSŁ NA LEKCJĘ
– Matematyczny pokój zagadek. Przykład z instrukcja przygotowaia
– Rozwijanie umiejętności argumentowania na lekcjach matematyki
– Praca nad motywacją z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w chmurze
– Lapbook i Leporello na matematyce
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
– Zadania przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty
EGZAMIN MATURALNY
– Zadania przygotowujące do egzaminu maturalnego – poziom podstawowy
– Zadania przygotowujące do egzaminu maturalnego – poziom rozszerony
TESTY I SPRAWDZIANY
– Zadania dla starszych klas szkół podstawowych
– Zadania dla starszych klas liceów
MATEMATYKA W PRAKTYCE
– Zasada indukcji matematycznej
O!KRĘGI
– Klasowa gra w kolory

W Cyfrowej Szkole : informatyka, technologia, edukacja. – Warszawa : Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, 2018-

W ostatnim numerze 1/2021
FELIETON
– Sztuczna inteligencja – zagrożenie czy nadzieja
WYWIAD Z EKSPERTEM
– Cyfrowa dostępność dla wszystkich, czyli o równym dostępie osób niepełnosprawnych do informacji
CYFROWA EDUKACJA
– Człowiek kontra maszyna
– Uczenie maszynowe
– Nagrywanie edukacyjnego wideo z wykorzystaniem Microsoft Stream
– wspomaganie zdalnego nauczania przedmiotów ścisłych zasobami Scientix
NAUCZANIE INFORMATYKI
– MIT APP Inventor i sztuczna inteligencja
– Czy duszki potrafią się uczyć?
– Powiedz, a zrobię
– Uczymy komputer analizować irysy
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
– Sztuczna inteligencja na lekcjach edukacji wczesnoszkolnej
– Wprowadzamy porządek
EDUKACJA ZAWODOWA
– Sztuczna inteligencja (kolejnym) wyzwaniem dla kształcenia zawodowego
STREFA DYREKTORA
– Sztuczna inteligencja idzie do szkoły
BEZPIECZEŃSTWO I PRAWO
– Sprawnie i bezpiecznie prowadzone lekcje online
WYDARZENIA I RELACJE
– Zapraszamy do wspólnej realizacji grantu TIK TO MY w ramach projektu „Lekcja:Enter” – edycja II
– Planujemy Przyszłość

Wiadomości Historyczne / Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego ; Polskie Towarzystwo Historyczne ; [red. nacz. Czesław Kozłowski]. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971-

W ostatnim numerze 3/2021 maj/czerwiec
Z KALENDARZA. MAJOWE ROCZNICE
– 95 lat od zamachu majowego
– 3 maja w Chicago
KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ
– Nauczanie zdalne dla zdolnych czy dla wszystkich?
– Światłem ekranu w mrok epidemii, czyli zaaplikujmy sobie aplikacje
– Teksty kultury w edukacji historycznej online
– Nauczanie zdalne w opinii nauczycieli
– TIK-owe lekcje
– Studia online w czasach pandemii
WZBOGACAMY LEKCJE HISTORII
– Call of Duty – wirtualna lekcja historii
– Popularne komiksy z Kapitanem Ameryką jako forma poznawania historii
RECENZJE I DYSKUSJE
– Tysiąc lat historii Polski
REKOMENDACJE
– Gruzja – daleki kraj, choć bliski
– Terroryzm – zmora tylko naszych czasów?

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne : miesięcznik Ministerstwa Edukacji Narodowej / [red. nacz. Zygmunt Jaworski]. – Warszawa : Spółdzielcza Agencja Reklamowa : Spółdzielnia Pracy Dziennikarzy, 1989-

W ostatnim numerze 4/2021 lipiec-sierpień
TEMAT MIESIĄCA
– Rowery savoir-vivre
LEKCJA WF Z POMYSŁEM
– Kształtowanie szybkości i wytrzymałości na przykładzie zespołu młodzików U14 i kadetów U16 w Nowa Huta Rugby Klub Kraków
– Ćwiczenia korekcyjne na plecy okrągłe w domu
– Preswimming – oswajanie dziecka ze środowiskiem wodnym. Nauczanie zbliżania twarzy do powierzchni wody
– Top 7 zabaw na świeżym powietrzu
– Na dobry początek marsz i bieg – metoda Gallowaya
– Przenosimy się w świat gier komputerowych
EDUKACJA PROZDROWOTNA
– Przygotowanie dziecka do wyjazdu na kolonie letnie lub obóz
– Dieta wegetariańska – moda czy konieczność, a może zdrowy rozsądek?
– Początki nowożytnych igrzysk olimpijskich
– Zaburzenie wzorca oddechowego i jego możliwe konsekwencje
ROZWÓJ NAUCZYCIELA
– Zaangażowanie rodziców-kibiców a wspieranie młodych sportowców

Wychowanie Muzyczne / Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki (Lublin) ; red. nacz. Mirosław Grusiewicz. – Lublin : Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki, 2011-

W ostatnim numerze 2 (323)\2021
OD REDAKCJI
POŻEGNANIE
– Stary jesion
– Zbigniew Ciechan – kompozytor niezwykły
– Pożegnanie Zbigniewa Ciechana
– Żegnaj kolego!
– List wiceprezesa Rady Ministrów, ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
ANALIZA
– Zbigniew Ciechan – kompozytor wszechstronny
– O twórczości Zbigniewa Ciechana
– Fragment recenzji
MATERIAŁY METODYCZNE
– Zabawy z echem – opis realizacji wybranych piosenek
– Nauczyciel i twórczość muzyczna uczniów. Dialogi, tematy rytmiczne
– Nauczyciel i twórczość muzyczna uczniów. Układanie utworów dwugłosowych
– Aranżacja. Muzyka rozrywkowa
– Aranżacja. Rodzaje i funkcje
– Aranżacja. Zespoły amatorskie
– Aranżacja. Od melodii do układu fortepianowego
Z KRONIKI ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI
– Z kart kalendarza
– Kompozycje
– Twórczość na łamach czasopisma „Wychowanie Muzyczne”
– Wybrane zbiory nut
DODATEK MUZYCZNY
– Zbigniew Ciechan.
Wybrane utwory:
  O kochaniu misia
  Dziś w przedszkolu jest zabawa
  Imieniny szkoły
  Co to znaczy kum?
  Zgadywanka
  Apetyt
  Ten deszcz i ja
  Buch, w śnieżny puch
  Takiemu to dobrze
  Nasza polna róża

Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Zaznacz cookies, które akceptujesz:
powrót